Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

ΠΕΘΑΝΕ ΦΡΙΚΤΑ ΣΤΗΝ ΦΥΛΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΦΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟ 1960.

.............................................................................................................................................................
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, 27 ΕΤΩΝ, ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ    Η ΧΗΜΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΦΥΛΗ
Η ΧΗΜΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΦΥΛΗ