Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε.Μ.Α.Κ. Ι) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ.
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ                             (Ε.Μ.Α.Κ. Ι):                               
    
 • ΠΛΗΤΤΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΕΙ ΒΑΝΑΥΣΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ,
 •  Λειτουργεί μέσα στην καρκινοχωματερή Άνω Λιοσιων-Φυλής από το 2004
 • ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 
 • Λειτουργεί μέσα στην καρκινοχωματερή Άνω Λιοσιων-Φυλής από το 2004
 • ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
 • Λειτουργεί μέσα στην καρκινοχωματερή Άνω Λιοσιων-Φυλής από το 2004
 • ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (Α.Ε.Π.Ο.).Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ Α.Ε.Π.Ο. ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31-12-2013,
 • Στοίχισε η κατασκευή του περισσότερα από 80.000.000 ευρω,
 • Δέχεται σύμμεικτα απορρίμματα (σκουπίδια) και λυματολάσπη από την Ψυττάλεια και παράγει μία χαρτοπλαστική μάζα (RDF) και ένα τυφοειδές «κομποστ» τα οποία θάβονται στην καρκινοχωματερή Άνω Λιοσιων-Φυλής,
 • Λειτουργεί μέσα στην καρκινοχωματερή Άνω Λιοσιων-Φυλής από το 2004                      καταναλώνοντας, για παράδειγμα, σε δύο μήνες ηλεκτρικό ρεύμα αξίας 211.290 ευρω το οποίο το πληρώνει ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος του Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) δηλ. όλοι εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες (βλ. Συν.1) ή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%98%CE%93%CE%94%CE%9F%CE%A105-3%CE%9C%CE%96/document?inline=true
 • ΔΗΛ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΤΑΤΡΩΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΦΥΛΗΣ
ΑΠΑΙΤΕΙ
        ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  (Ε.Μ.Α.Κ. Ι) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ.

      Συν. 1

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

H ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΕΝΑΣ ΔΟΥΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Αθήνα,  2-10-2014 
Αρ. Πρωτ.: οικ.192429

ΠΡΟΣ:
- κ.κ. Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια της Περιφέρειας Αττικής 

ΘΕΜΑ: "Για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων" 

Συνάδελφοι, 

Σήμερα η Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού βρίσκεται μπροστά σε σειρά κρίσιμων προβλημάτων. Ένα από αυτά είναι το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων. Ένα σύστημα που πνέει πλέον τα λοίσθια, έχει καταστεί μήτρα παραγωγής σκανδάλων, απειλεί την υγεία των πολιτών και καταστρέφει το περιβάλλον. 

Ο κόμπος έχει πλέον φθάσει στο κτένι. 

Επιβάλλεται άμεση και συντονισμένη δράση, μαζί με το λαό της Αττικής, μακριά από μικροκομματικά συμφέροντα, προσωπικές στρατηγικές και υστερόβουλες πολιτικές επιδιώξεις.

Δράση με διαφάνεια, με ανοικτές, συμμετοχικές διαδικασίες, με συνεργασία Περιφέρειας και Δήμων, με ενέργειες σε επίπεδο δήμου, γειτονιάς, χώρων εργασίας και κατοικίας, με ανάπτυξη τοπικών διαχειριστικών σχεδίων που θα εντάσσονται στον περιφερειακό σχεδιασμό. Προκειμένου να μπουν οι βάσεις για μια διαφορετική φιλοσοφία στην διαχείριση των απορριμμάτων, οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη. Μια φιλοσοφία που θα εναρμονίζεται με τον ν. 4042/2012, στον οποίο ενσωματώθηκε η Κοινοτική Οδηγία 2008/98, σχετικά με τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, το ποσοστό ανακύκλωσης (π.χ. 50% ως το 2020), κ.α..

Ήλθε η ώρα της νομιμότητας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων! 

Ήλθε, με άλλα λόγια η ώρα, της συνδυασμένης δράσης Περιφέρειας Αττικής και Δήμων στη βάση της σταθερής μας θέσης πως στην κλίμακα της ιεράρχησης της διαχείρισης, δηλαδή της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, τη άλλου είδους ανάκτησης, της διάθεσης, την απόλυτη προτεραιότητα έχουν τα πρώτα στάδια.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν οφείλουμε να προχωρήσουμε οργανωμένα και συστηματικά,σε μια όλο και μεγαλύτερη διαχείριση των ΑΣΑ σε αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις. Για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε ένα σύστημα σε επίπεδο μεγάλων δήμων ή ομάδων δήμων ή και μεμονωμένων δήμων, ενταγμένων οργανικά και λειτουργικά στο ευρύτερο περιφερειακό σχέδιο.

Η νέα περιφερειακή Αρχή Αττικής, που ήδη προεκλογικά είχε αναδείξει ως θέμα αιχμής τη διαχείριση των απορριμμάτων, προωθεί λοιπόν τρεις προτεραιότητες, οι οποίες συγκλίνουν σε μία πρόταση:


Προτεραιότητα πρώτη:  το  νέο, αποκεντρωμένο σύστημα, που θα εφαρμοστεί σταδιακά, με σταθερά βήματα και συγκεκριμένους στόχους και σαφή χρονικό ορίζοντα, θα βάζει τέλος στα σύμμεικτα και δεν μπορεί να στηρίζεται στη μία και μοναδική εγκατάσταση της Φυλής. Εγκατάσταση που σήμερα λειτουργεί ως ο υποδοχέας του συνόλου των σύμμεικτων και επιμολυσμένων απορριμμάτων της Αττικής αλλά και περιοχών εκτός αυτής… Χρειάζεται η σταδιακή μεταφορά δραστηριοτήτων της ΟΕΔΑ Φυλής ή και των εγκαταστάσεών της καθώς και το οριστικό κλείσιμό της, στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου, αυστηρού χρονοδιαγράμματος.

Προτεραιότητα δεύτερη: είναι απαραίτητη η ακύρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που προωθούνταν από την προηγούμενη διοίκηση για τις 4 μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων με ΣΔΙΤ, με φαραωνικά έργα,εγγυημένες μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων.  
Πρόκειται για επιζήμιους σχεδιασμούς που θα επιβαρύνουν οικονομικά τους πολίτες (μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών) και θα υποβαθμίσουν ακόμη περισσότερο, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, την περιοχή του Θριασίου.
 
Προτεραιότητα τρίτη: επιβάλλεται άμεσα η ριζική αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ μέσα από δημόσια, ευρεία διαβούλευση με το σύνολο των δήμων της Αττικής, τους κοινωνικούς φορείς, την επιστημονική κοινότητα, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ αναδεικνύεται έτσι σε μία κρίσιμης σημασίας διαδικασία καθώς θα αποτυπώσει τα νέα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου διαχείρισης. Ένα μοντέλο όπου καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των τοπικών σχεδιασμών, σε επίπεδο δήμων.


Συνάδελφοι,

Οι τρεις προαναφερθείσες προτεραιότητες συγκλίνουν, μέσα από τη συνέργεια τριών πόλων – της Περιφέρειας, του ΕΔΣΝΑ, των δήμων – στην κατεύθυνση μίας πρότασης για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων.

Έτσι η Περιφερειακή Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς όρους, απευθύνεται σήμερα στους δήμους για να κάνουν το πρώτο βήμα: 

α) για την εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων και 

β) για την ανάπτυξη των τοπικών δράσεων στην κατεύθυνση της πρόληψης, διαλογής στην πηγή και επανάχρησης.

Η συνδρομή των δήμων καθίσταται απαραίτητη μέσα από :
 • Την  κατάρτιση  τοπικών  σχεδίων  διαχείρισης  ως  το  τέλος  του  2014,  με στόχους και δράσεις για το 2015 
 • Την έναρξη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης για την παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο δήμου προκειμένου να δημιουργηθεί μια διασυνδεδεμένη βάση δεδομένων για όλους τους ΟΤΑ, τον ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια. 
Στην κατεύθυνση θα αξιοποιηθεί η εμπειρία δήμων που έχουν αναπτύξει σχετικές δράσεις, που μελετούν σχέδια δημοτικής ή διαδημοτικής διαχείρισης ή έχουν στο πρόγραμμά τους στοιχεία του νέου μοντέλου.

Από την πλευρά της, η νέα Περιφερειακή Αρχή δεσμεύεται να αναπροσανατολίσει τα σχετικά κονδύλια, με σκοπό να στηριχτούν οι τοπικές δράσεις των ΟΤΑ. 


Συνάδελφοι, 

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση και μια νέα αρχή.

Η μεγάλη πρόκληση αφορά στην υλοποίηση ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων, με έμφαση στη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή των ΟΤΑ, που θα εξυπηρετεί τον πολίτη και το περιβάλλον.

Η νέα αρχή σχετίζεται με τη συγκεκριμενοποίηση πλέον των βασικών μας αρχών – της αποκέντρωσης, της μικρής κλίμακας, της κοινωνικής συμμετοχής -, αλλά και των εργαλείων μας – του διαχωρισμού, της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης. 

Μαζί, Περιφέρεια, δήμοι, πολίτες, μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα του νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων. Για την Αττική, τους πολίτες και το περιβάλλον.


 Με εκτίμηση
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΥΛΗ:1) ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ, 2) ΝΕΡΟ-ΥΨΙΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ.ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΥΛΗ:1) ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ, 2) ΝΕΡΟ.

1) ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ,
Παρασκευή 20-06-2014, ώρα 20:00,

2) ΝΕΡΟ-ΥΨΙΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ,
Σάββατο 21-06-2014, ώρα 20:00, 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ,

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ "ΟΠΟΥ ΓΗΣ ... ΤΕΧΝΗ".

Facebook: https://www.facebook.com/pages/%CE%8C%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%93%CE%B7%CF%82-%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7/346280838848595?fref=ts
   Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: opougistechni@gmail.com 

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση

Η συντονιστική ομάδα της Επιτροπής Αγώνα Φυλής θα συνεδριάσει την Τετάρτη 2/4/2014 στις 20:00 στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Γεννηματά ΙΙ. Η συνεδρίαση είναι ανοιχτή για όποιον και όποια θέλει να συμβάλλει στον αγώνα για το κλείσιμο της χωματερής.

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

ΝΙΚΗ και … ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣτη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής επρόκειτο να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση για την κατασκευή στη Φυλή νέας μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών υλικών δυναμικότητας 80.000 τόνων/έτος μέσα στην χωματερή και δύο νέων εργοστασίων παραγωγής ρεύματος έξω από την χωματερή (μέσα στο ΒΙΟΠΑ) τα οποία θα καίνε βιομάζα από φυτικά έλαια το ένα και μίσχανθο, ευκάλυπτο και άλλα ξυλώδη το δεύτερο.

Η συζήτηση τελικά αναβλήθηκε κάτω από την πίεση της μαζικής συμμετοχής εργαζομένων και κατοίκων από τη Φυλή, αποδεικνύοντας ότι όταν υπάρχει αντίσταση από το λαϊκό κίνημα η εξουσία λουφάζει. 

Ανεκδιήγητος ήταν για άλλη μια φορά ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Σγουρός. Την ώρα που ο κόσμος φώναζε συνθήματα κάτω από το πανό που είχε αναρτηθεί μέσα στην αίθουσα, αυτός ειρωνικά και ανερυθρίαστα είπε «να δω που θα βρείτε τα λεφτά»! Εννοώντας τα αντισταθμιστικά οφέλη που παίρνει ο Δήμος Φυλής, 54 χρόνια τώρα από την ύπαρξη στην περιοχή μας της χωματερής.

Εμείς λοιπόν του απαντάμε, ότι κανένας δημότης δεν υπέγραψε συμβάσεις και δεν ζήτησε αυτά τα «βρώμικα» λεφτά προκειμένου να πεθαίνει ο ίδιος, τα παιδιά του και το περιβάλλον. Αυτά να τα πει στις μέχρι τώρα διοικήσεις του Δήμου οι οποίες προκειμένου να εξυπηρετήσουν ιδιωτικά συμφέροντα μεγαλοεργολάβων εξαγόραζαν συνειδήσεις και δεν δίσταζαν να βάζουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους και να καταδικάζουν ανθρώπους και περιβάλλον με μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Καλούμε τους κατοίκους του δήμου μας να συνεχίσουμε ενωμένοι τη μαζική αντίδραση για να αποτρέψουμε και στο μέλλον οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση για μας. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα μας βρίσκουν απέναντι και η Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση που από την μια μεριά χαρακτηρίζει την περιοχή μας «μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας, και ανθρώπινου πόνου για τις επόμενες 3 γενιές» ενώ από την άλλη χρηματοδοτούν τα δύο νέα εργοστάσια καύσης για να εξυπηρετήσουν ντόπια και ξένα ιδιωτικά συμφέροντα.

Απαιτούμε:
 • Άμεση και μονομερή καταγγελία των Συμβάσεων αντισταθμιστικών χρηματικών οφελών προς τον πρώην Δήμο Άνω Λιοσίων και τον σημερινό Δήμο Φυλής. 
 • Ανατροπή του υφιστάμενου Π.Ε.Σ.Δ.Α. και εφαρμογή νέου με μοναδικό κριτήριο το κοινωνικό και περιβαλλοντικό συμφέρον κάτω από δημόσιο έλεγχο και χωρίς καμία ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 • Εδώ και τώρα πρόληψη-μείωση των απορριμμάτων, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, παράλληλα με το άμεσο, οριστικό και αμετάκλητο κλείσιμο της χωματερής Άνω Λιοσίων – Φυλής και όλων των εγκαταστάσεων που υπάρχουν μέσα και γύρω από τον χώρο της χωματερής. 

Φυλή 19/3/2014