Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Ανακοίνωση - Κάλεσμα

2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ή πως η ΦΥΛΗ παραμένει μόνιμη και σταθερή αξία ως ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ!

Στις 8/10/2015 έρχεται προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός για την διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική, η αναθεώρηση του οποίου ήταν ένα από τα κύρια αιτήματα της Επιτροπής Αγώνα Φυλής και των αγώνων των κατοίκων. Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Φυλής είναι ο μοναδικός Δήμος σε ολόκληρο τον κόσμο που έχει                   το «προνόμιο» να προσφέρει 4.600 τετραγωνικά μέτρα γης για τις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. όπου θάβονται εκατομμύρια τόνοι σκουπιδιών από το 1960 έως και σήμερα. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Δήμος Φυλής «φιλοξενεί» τη μεγαλύτερη χωματερή στον κόσμο!
Η νέα Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και η κα Δούρου στις προεκλογικές δεσμεύσεις «υποσχέθηκαν» ριζικό ανασχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική με δημόσιο χαρακτήρα, στην κατεύθυνση της εφαρμογής της αρχής της πρόληψης, μείωσης, διαλογής                     στην πηγή, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, και επαναχρησιμοποίησης. Ο νέος Π.Ε.Σ.Δ.Α. θα είχε ως κύρια κατεύθυνση την προστασία της υγείας των κατοίκων και θα ήταν φιλικός προς                              το περιβάλλον. Όμως, αντί για την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων σε συντονισμό και με τα κινήματα, ο νέος Π.Ε.Σ.Δ.Α. που έρχεται προς ψήφιση, όχι μόνο δεν ανατρέπει την υπάρχουσα κατάσταση αλλά θα την χειροτερέψει περισσότερο. Η προβλεπόμενη αναθεώρηση όσον αφορά                  την Φυλή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ειλημμένες αποφάσεις του παρόντος Περιφερειακού Συμβουλίου με πλειοψηφούσα την παράταξη της κας Δούρου «Δύναμη Ζωής». Αντιγράφουμε απόσπασμα της απόφασης 433/2014 με α.π. οικ.242623/08-12-2014 σύμφωνα με το οποίο                το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής αποφάσισε:

«Η Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Φυλής δεν θα ενταχθεί                 στον νέο Π.Ε.Σ.Δ.Α. Αττικής ως εσαεί χώρος διαχείρισης και ο Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής θα πάψει να υφίσταται μέσα από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Είμαστε αντίθετοι στην πρακτική που θέλει τη Φυλή τελικό αποδέκτη των απορριμμάτων από άλλες περιφέρειες και δήμους. Η λύση δεν είναι πλέον η Φυλή.               Το μήνυμα που στέλνει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Π.Ε.Κ.Α., σε ό,τι αφορά στην αποδοχή απορριμμάτων από άλλες πόλεις στη Φυλή, είναι σαφές:                     η Φυλη τελειωσε. Είναι φανερό ότι ορισμένοι ή δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι                                    δεν καταλαβαίνουν τους στόχους και τη μέθοδο.»

Και ενώ οι ίδιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι στις 8/12/2014 ψήφισαν την παραπάνω απόφαση,                     στις 8/10/2015 καλούνται να ψηφίσουν για τη Φυλή τις παρακάτω διατάξεις του νέου ΠΕ.Σ.Δ.Α:
·         ΓΙΑ ΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΦΥΛΗΣ: Ο νέος Π.Ε.Σ.Δ.Α. προβλέπει ότι για το Δίκτυο Διάθεσης Υπολειμμάτων θα αξιοποιηθεί η χωρητικότητα του υπάρχοντος Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής (για                                την ικανοποίηση «άμεσων αναγκών») ή/και χώρων που έχει ήδη εγκριθεί η καταλληλόλητά τους ως Χ.Υ.Τ.Υ.  (Ν. 3164/2003). Αυτό σημαίνει ότι εκτός της ήδη υφιστάμενης Α΄ φάσης,  της οποίας εξαντλείται η χωρητικότητα, θα γίνει επέκτασή της με δημιουργία νέας Γ΄ φάσης με επί πλέον λάκκους υποδοχής σκουπιδιών. Επί πλέον θα χρησιμοποιηθεί και το Λατομείο Μουσαμά όπως προβλέπει ο Ν. 3164/2003 ο οποίος ήδη εγκρίνει το λατομείο «ως κατάλληλη θέση για                  την υποδοχή των υπολειμμάτων από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων». Να σημειώσουμε ότι ενώ στη σελ. 94 του νέου ΠΕ.Σ.Δ.Α. αναφέρεται ότι ο Χ.Υ.Τ.Α. ΦΥΛΗΣ λειτουργεί κανονικά                         η άδεια λειτουργίας του έχει λήξει από 15/9/2015 βάσει της παράτασης που έδωσε ο κ. Σγουρός στην αρχική υπ΄αριθμ. 2288/29-09-2010 απόφασης του πρώην Νομάρχη Αρκουδάρη!

·        ΓΙΑ ΤΟ Ε.Μ.Α.Κ.: (Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης - Κομποστοποίησης) ΦΥΛΗΣ:                    Ο νέος Π.Ε.Σ.Δ.Α προβλέπει την επέκταση της δυναμικότητάς του σε 400.000 τόνους ετησίως.            Η κατασκευή του κόστισε παραπάνω από 80.000.000 € και λειτουργεί από το 2004 χωρίς άδεια λειτουργίας και χωρίς πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ενώ η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) έχει λήξει από 31/12/2013. Το Ε.Μ.Α.Κ. δέχεται σύμμεικτα απορρίμματα (σκουπίδια) καθώς και λυματολάσπη από την Ψυττάλεια και παράγει μία χαρτοπλαστική μάζα (RDF) και ένα «τυφοειδές κομπόστ» τα οποία θάβονται στην χωματερή.

·         ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ: Με βάση την υπ΄αριθμ. 17480/11-09-2014 απόφαση,                      ο αποτεφρωτήρας δέχεται ιατρικά απόβλητα άκρως μολυσματικά από όλη την Ελλάδα.                Ο νέος Π.Ε.Σ.Δ.Α προβλέπει την περαιτέρω αξιοποίηση της μονάδας!! Να σημειώσουμε ότι                  το Ε.Μ.Α.Κ. και ο αποτεφρωτήρας είναι συμφερόντων του εθνικού εργολάβου.

·         ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ: Στον νέο Π.Ε.Σ.Δ.Α αναφέρεται ότι από την καύση του βιοαερίου που προέρχεται από τα στραγγίσματα των σύμμεικτων σκουπιδιών παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και άρα εννοείται ότι δεν πρόκειται να κλείσει. Απορίας άξιο είναι ότι αφού παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα γιατί το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος για το Ε.Μ.Α.Κ. πληρώνεται από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (π.χ. για την περίοδο από 1/5/2014 έως 30/6/2014 πληρώθηκε το ποσό                         των 211.290 €);

·         ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ OΦΕΛΗ: Έχει ήδη παρθεί απόφαση από το Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. να δοθούν αντισταθμιστικά οφέλη 36.270.000 στο Δήμο Φυλής (αποφ. 10/28-08-2015).

Προεκλογικά η κα Δούρου ερχόμενη στο Δήμο Φυλής στις 22/4/2014, προς «άγραν ψήφων», είχε δηλώσει μέσα στο Δημαρχείο ότι η ίδια οριοθετείτε πλέον ως «δημότης Φυλής» ενώ είχε δηλώσει             στον τότε Δήμαρχο ότι εάν εκλεγεί δεν θα δώσει ούτε ένα ευρώ ως αντισταθμιστικά οφέλη. Επίσης, στις προεκλογικές περιοδείες είχε δεσμευτεί ότι εάν εκλεγεί θα κλείσει τον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής άμεσα. Αφού εξελέγη Περιφερειάρχης επέλεξε να ορκιστεί στο κλειστό γυμναστήριο της Δροσούπολης                του Δήμου Φυλής ως ένδειξη αλληλεγγύης στην πολύπαθη περιοχή λόγω των σκουπιδιών! Όλες αυτές οι υποσχέσεις, τα μεγάλα και ωραία λόγια πήγαν περίπατο και εξανεμίστηκαν μέσα από                την ψήφιση του προτεινόμενου νέου Π.Ε.Σ.Δ.Α. από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο οποίος                          θα συνεχίσει το «έγκλημα» στη Φυλή! Αυτή η πολιτική δεν λέγεται ριζικός ανασχεδιασμός φιλικός για τους ανθρώπους και το περιβάλλον αλλά η συνέχιση «της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στη Φυλή που θα αποτελεί μνημείο περιβαλλοντικού χάους, ασθενειών και ανθρώπινης δυστυχίας, τουλάχιστον για τις επόμενες τρεις γενεές που θα ζουν στην περιοχή» όπως πολύ κυνικά παραδέχτηκε                            η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με την συναίνεση των πολιτικών της υπαλλήλων (κυβέρνηση, περιφέρεια κ. ά.), μέσω και του νέου Π.Ε.Σ.Δ.Α. θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί το εδώ και 55 χρόνια διαρκές έγκλημα της χωματερής Φυλής.

Στην χωματερή της Φυλής (παλαιά και σημερινή) στα 55 χρόνια λειτουργίας της έχουν ταφεί πάνω από 150.000.000 τόνους σύμμεικτων σκουπιδιών, εκπέμπει κάθε χρόνο 59.550.480 κιλά καρκινογόνων καυσαερίων, και μέχρι σήμερα έχουν εκλυθεί 833.706.720 τόνοι από  την καύση                 του βιοαερίου στον Αττικό ουρανό, σκορπώντας αρρώστιες, μόλυνση, και θάνατο στους κατοίκους της και ανεπιστρεπτί καταστροφή του περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή ο Δήμος Φυλής έχει εισπράξει 2.135.900.000 € ως αντιστάθμισμα για την καταστροφή που έχουν υποστεί άνθρωποι και περιβάλλον. Αυτή την πολιτική θέλετε να συνεχίσετε με τον νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α., υπηρετώντας τους ίδιους μικρούς και μεγάλους, ντόπιους και ξένους ιδιώτες εργολάβους.
Εμείς οι πληττόμενοι και αγωνιζόμενοι κάτοικοι της Φυλής σας καταγγέλλουμε και σας δηλώνουμε ότι το δικαίωμα μας να ζούμε σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον, δεν μπορεί να καταστρατηγείται από κανένα νόμο, από καμιά πολιτική και οικονομική εκμετάλλευση.
Θα αγωνιστούμε με όλους τους κατοίκους των στοχευμένων περιοχών του Γραμματικού,                          της Κερατέας και όλης της Αττικής όχι μόνον να μην ψηφισθεί το νέο τερατούργημα του Π.Ε.Σ.Δ.Α. αλλά και να μην υλοποιηθεί.
Επίσης, ως προς την συνολική προτεινόμενη αναθεώρηση έχουμε να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις:
1.    Γενικά στο κείμενο υπάρχει αοριστολογία και μια απίστευτη γενικολογία. Από πουθενά δεν τεκμαίρεται πως και που συγκεκριμένα θα γίνουν οι νέες υποδομές οι οποίες απαιτούνται για να «δουλέψει» όλη η αλυσίδα από την πρόληψη, μείωση και παραγωγή των απορριμμάτων έως και την ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση-κομποστοποίηση και την τελική διάθεση του όποιου υπολείμματος αυτών. Ουσιαστικά μετατίθεται η όλη ευθύνη στους Δήμους, οι οποίοι μέσα από            τα τοπικά σχέδια διαχείρισης καλούνται να διαχειριστούν  τα σκουπίδια τους χωρίς μέσα, πόρους, και μόνιμες και σταθερές προσλήψεις προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας. Κάτω από                  το βάρος των μνημονιακών πολιτικών είναι σίγουρο ότι δεν είναι εφικτή η οποιαδήποτε τοπική διαχείριση, και η ευθύνη της αποτυχίας της όποιας προσπάθειας θα επιρριφθεί στους Δήμους,            οι οποίοι για να ξεμπερδεύουν με το πρόβλημα θα αναθέτουν σε ιδιώτες εργολάβους                          την διαχείριση από την συλλογή των σκουπιδιών έως την τελική διάθεση αυτών επιβαρύνοντας οικονομικά τους δημότες τους.

2.    Σε συνέχεια των παραπάνω προβλέπεται να αυξηθούν ή να επιβληθούν νέοι φόροι                             στους Δημότες της Αττικής (Τέλος Ανακύκλωσης, Τέλος Ταφής). Τα οποία εισπράττονται ήδη          στην τιμή των προϊόντων ή θα επιβληθούν μέσω των Δημοτικών Τελών, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τα ήδη εξαθλιωμένα εισοδήματα των νοικοκυριών λόγω των εφαρμοζόμενων μνημονιακών πολιτικών. Χαρακτηριστικό είναι ότι σήμερα ο νέος Ε.Σ.Δ.Α. κοστολογεί με 35 ευρώ τον τόνο διαχείρισης απορριμμάτων με ανώτατο στόχο να φθάσει τα 60 ευρώ. Την ίδια στιγμή                 η αμαρτωλή Ε.Ε.Α.Α., με μεγαλομέτοχο την Coca Cola, θα συνεχίσει να εισπράττει εκατομμύρια ευρώ από την διαχείριση των μπλε κάδων, μέσω των οποίων μόνον ένα ποσοστό της τάξης                       του 2-4% ανακυκλώνεται, ενώ το υπόλοιπο θάβεται στο Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής! Δηλαδή οι κάτοικοι                   της Αττικής θα ματώνουν για να πληρώνουν επιπλέον φόρους τους οποίους θα καρπώνονται ιδιώτες εργολάβοι που θα διαχειρίζονται τα σκουπίδια των Δήμων αφού αυτοί δεν                                     θα χρηματοδοτούνται μέσω δημόσιων-εθνικών πόρων, καταστρέφοντας παράλληλα την υγεία και το περιβάλλον!
3.    Η όλη φιλοσοφία ως προς την άντληση οικονομικών πόρων για τη νέα διαχείριση                               των απορριμμάτων διακατέχεται από τις Ευρωπαϊκές Αρχές: «ο ρυπαίνων πληρώνει», «πληρώνω όσο πετάω», «διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων». Ο νέος Π.Ε.Σ.Δ.Α. χωρίς διάκριση «τσουβαλιάζει» τον «παραγωγό σκουπιδιών» βιομήχανο, έμπορο, κατασκευαστή κ.λ.π., οι οποίοι είναι οι πραγματικοί ρυπαίνοντες, με τον απλό καταναλωτή - πολίτη.
4.    Επίσης, ως βασική πηγή άντλησης πόρων και στο νέο Π.Ε.Σ.Δ.Α. αναφέρονται οι Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί Πόροι. Μέσω διαφόρων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως: Ε.Σ.Π.Α., Π.Ε.Π. Αττικής για την Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία, LIFE, HORIZON 2000, Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες όπως Leader, Interreg, και το Πράσινο Ταμείο. Είναι γνωστό ότι η άντληση τέτοιων πόρων προϋποθέτει την συμμετοχή και ιδιωτών, αλλιώς δεν χορηγούνται.

5.    O ήδη ψηφισμένος από 17/7/2015 νέος Ε.Σ.Δ.Α. αλλά και η 2η αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α.                 της Αττικής δεν συνοδεύονται από εγκρίσεις των αντίστοιχων Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ως όφειλαν.

Εμείς λέμε ότι εδώ και τώρα μπορεί να ξεκινήσει ένας άλλος σχεδιασμός στην διαχείριση                         των απορριμμάτων.
Η ουσία δεν είναι το πώς θα αντιμετωπισθεί τεχνικά το πρόβλημα αλλά ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ.
Χρειάζεται πολιτική απόφαση που θα στοχεύει στην εντελώς αντίθετη σημερινή λογική της ανάθεσης του προβλήματος στο ιδιωτικό κεφάλαιο γιατί τα αποτελέσματα της αποτυπώνονται στο έγκλημα            της Φυλής. Κέρδος για το κεφάλαιο, καταστροφή της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Χρειάζονται να διατεθούν δημόσιοι πόροι και να γίνει άμεση εθνικοποίηση όλων των σημερινών ιδιωτικών δομών με δημιουργία και νέων όπως των διαφόρων  Ε.Ο.Α.Ν.,  Ε.Ε.Α.Α., Κ.Δ.Α.Υ., Σ.Ε.Δ., Σ.Μ.Α. Με βασικό γνώμονα την υγεία των κατοίκων, την προστασία των συνθηκών εργασίας                  των εργαζομένων στην καθαριότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, και την εξοικονόμηση πόρων μέσα από την εφαρμογή πολιτικών πρόληψης, μείωσης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης κ.λ.π. μέσα από ένα κεντρικό εθνικό σχεδιασμό με βασικό κριτήριο                        τον δημόσιο, δημοκρατικό, κοινωνικό και φιλικά περιβαλλοντικό χαρακτήρα.
ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΑ Χρειάζεται εδώ και τώρα να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα η χωματερή της Φυλής και να διατεθούν πόροι για             την απορρύπανση της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να μην είναι για άλλη μια φορά η Φυλή το μόνο σίγουρο σημείο αναφοράς και του νέου ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΚΑΛΟΥΜΕ το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής να μην προχωρήσει                  στην ψήφιση του προτεινόμενου νέου σχεδίου Π.Ε.Σ.Δ.Α.
ΚΑΛΟΥΜΕ σε κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτούς τους σχεδιασμούς πριν και μετά την 8 Οκτωβρίου 2015 για να ακυρώσουμε στην πράξη τα σχέδια αυτά.

ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους φορείς και τους κατοίκους της φυλησ                        σε κινητοποίηση την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 στις 3:30 μ. μ.,            την ημέρα που συζητείται ο νέος Π.Ε.Σ.Δ.Α., στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών (Σταθμός Μετρο Εθνική αμυνα, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,  Χολαργός)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου